Rodziców zainteresowanych zapisaniem Malucha do naszego Żłobka, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem maila: namyslow@pluszakowo.edu.pl . Wkrótce przedstawimy Państwu osobę Dyrektora Żłobka oraz podamy wszelkie dane kontaktowe.

Serdecznie zapraszamy!

„Nowe miejsca w żłobku w Namysłowie szansą na aktywność zawodową rodzica”

Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego