Dane kontaktowe

Prywatny Żłobek Pluszakowo

Adres: Pl. Wolności 1 A-D, Namysłów

emailnamyslow@pluszakowo.edu.pl

„Nowe miejsca w żłobku w Namysłowie szansą na aktywność zawodową rodzica”

Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego